Voorbereidingen

Voorbereidingen in volle gang!

De voorbereidingen van “… brokstukken bouwen” zijn natuurlijk in volle gang.
In het voorjaar van 2014 vinden een aantal gesprekken plaats tussen de schrijver en leden van Kabaal. Later in het proces komen daar leden van het Creatief Team bij. Dit team bestaat uit Jolanda Beverdam, Dinie Jansen, Philip Pelgrum, Annelies van Herwijnen, Hans Nijkamp, Linda Baarslag, Ali Jonker, Anita Willemink en Henk Jansen. Doel van het C-team is om ideeën en suggesties te geven aan de schrijver en een klankbord te zijn/feed back te geven op geproduceerde teksten.
Tijdens zijn vakantie in augustus begint Henk aan de klus. In een rustiek hotelletje in het prachtige Zuid Limburg vindt hij de rust om tot iets te komen. Gedurende een aantal dagen “breujen” ontwikkelt zich een verhaal in zijn hoofd waar wellicht iets inzit. Op dag 3 wordt de laptop opengeklapt en begint het daadwerkelijke schrijven. Met vallen en opstaan. Karakters, verhaallijnen en –lijntjes, wat wil je met deze voorstelling zeggen, soms het gevoel hebben voor een onoverbrugbare sloot te staan, dan weer een lange weg vol mogelijkheden voor je zien om vervolgens toch weer te struikelen over een onopvallend greppeltje.
Maar toch: het verhaal vordert. Henk stelt zichzelf een target: aan het eind van de vakantie 10.000 woorden. Dit is ongeveer de helft van het spel. Er zijn dagen dat ruimschoots 1000 woorden worden gehaald, maar ook dagen dat het stokt. Als op de laatste vakantiedag even na twaalven de laptop wordt dichtgeklapt staat de teller op 10.084 woorden. In de maanden erna volgen de resterende circa 10.000.
Met het C-team worden de teksten besproken. Er volgen 3 sessies met dramatical reading en uiteindelijk is het script klaar.
In overleg met het C-team wordt de cast ingevuld. Ook nu weer met vertrouwde gezichten, maar zeker ook met nieuwkomers. Een doel van de Stichting is immers nieuw talent (hoeft niet per definitie “jong” te zijn) een kans te geven.
Zondag 9 december wordt de publiciteit gezocht door het organiseren van de “Startmiddag”. Spelers en organisatie presenteren zich op de nieuwe locatie en de scripts worden uitgereikt.

Het repetitieproces begint en de reeds in gang gezette organisatie komt op stoom. Decorbouw, tribune, PR, financiën (kosten, sponsoren, subsidies), kleding, licht en geluid, catering, voertuigen en noem maar op.

Voor spelers is het van belang te weten wie ze zijn. Voor een deel kunnen ze dat uit de tekst halen. De regisseur probeert dit nog te verdiepen door de spelers een rolbiografie te laten schrijven. Hierin verzinnen ze hoe hun leven zich heeft ontwikkeld. Dit moet natuurlijk in overeenstemming zijn met hun karakter en met het script. Doordat de spelers hierover denken weten ze hoe hun verleden is en wat ze meegemaakt hebben. Dit bepaald natuurlijk hoe je in het nu reageert. Immers: je brokstukken uit het verleden kunnen je leven tot een ruine maken óf je kunt jezelf tot de orde roepen en met je eigen brokstukken aan een nieuwe toekomst bouwen. Of zoals tijdens een repetitie werd gezegd: “het verleden maakt wie je bent maar bepaald niet wie je kunt worden”.
De rolbiografieën werden voor de groep gelezen/gespeeld en zijn op video opgenomen. Een aantal kunt u (binnenkort) hier (link) zien.
We repeteren en organiseren verder en hopen u in mei een mooi openluchtspel te kunnen bieden. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen en zien u graag in mei!