2015

Brokstukken Bouwen…

Het is 1970. Nederland is 25 jaar bevrijd. Dus het wordt feest en er komt een optocht van versierde wagens. Humor is volop aanwezig in “… brokstukken bouwen”, maar er komen ook oorlogstrauma’s aan de oppervlakte. Zowel van slachtoffer kant als daderkant. Het openluchtspel 2015 is “anders dan anders”. Dit keer geen behandeling van een specifiek stukje Bathmense geschiedenis maar een verhaal gelardeerd met muziek waarin zeker ook historische gebeurtenissen aan de orde komen.

Gevoelens van liefde, valse beschuldigingen, achterdocht, wraak, verwerken van het verleden, verzoening, relatieproblemen, dagelijkse beslommeringen en dagelijks geluk….er komen veel menselijke aspecten voorbij in “… brokstukken bouwen”. Kiest Sophie (Ellen Pinkert) voor de pientere Tom (Thijs Wagenvoort) of voor de stoere Dwight (Geert van Schooten). Wat vinden de vader (Hans Nijkamp) en de moeder (Wieke van Velzen) eigenlijk van Sophie’s keuze in deze. Ieder heeft zo zijn voorkeur. Een blauwtje lopen in de liefde is voor een jongeman niet plezierig. Hoe ga je daar mee om.

En hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen vader Rinus en moeder Louise? Komen er lijken uit de kast? Een tweetal krakers (Philip Pelgrum en Gerti van der Meij) uit het westen des lands verhogen nou ook niet bepaald de vreugde van het toch al geplaagd echtpaar. De bakker uit het dorp (Henk Kloosterboer)zorgt wel voor vreugde evenals boer Gait (Gerrit Nikkels). Jammer dat deze het altijd heeft gemunt op Leentje (Ali Jonker). Leentje helpt Rinus in zijn café en Louise in de huishouding.

Kortom veel “brokstukken”. Zorgen die brokstukken ervoor dat je leven in een puinhoop verandert of pak je de brokstukken op en ga je er je toekomst mee bouwen?

Er zit muziek in “… brokstukken bouwen” !!
Stichting Openluchtspel Bathmen probeert voortdurend vernieuwingen binnen haar producties te brengen. Nieuwe spelers, verrassende locaties, innoverende ideeën. Zulke ideeën ontstaan soms na een eindeloze brainstormsessie tijdens een heide-dag, een andere keer gewoon aan het eind van de Battumse Karmse 2013. De basis van “… brokstukken bouwen” ontstond dus na een weekend van geestverruimende middelen, als de voorzitter van de stichting in gesprek raakt met een aantal leden van de plaatselijke rockband Kabaal. De onderlinge contacten bestaan al zo’n dertig jaar, maar van echt iets samen doen was nog nooit gekomen. Nu was dus de kogel door de kerk: Kabaal en Openluchtspel gaan samen iets maken.

Kabaal omschrijft zichzelf als “een top 100 rock/pop coverband met meer dan 30 jaar live ervaring”. Veel mensen uit Bathmen en verre omgeving hebben dan ook wel eens een optreden van de band meegemaakt. Het eerste optreden (ongeveer 1984) was tijdens het “Stoet’n feest” in Loo. De jongens hadden nog maar een handvol (of misschien twee handen vol) nummers ingestudeerd en konden dus onmogelijk een avondvullend programma brengen. De oplossing voor dit probleem was simpel: voor en na de pauze dezelfde nummers spelen. Het publiek had niets in de gaten.

De band ontwikkelt zich snel. Het repertoire wordt flink uitgebreid en de autodidactische instelling van de bandleden zorgt ervoor dat de muzikale vaardigheden snel toenemen. Voortdurend worden instrumenten vernieuwd, jarenlange investeringen zorgen voor omvangrijke geluids- en lichtinstallaties, een grote vrachtwagen wordt aangeschaft en een enthousiaste en deskundige crew omringt de muzikanten.
De band bestaat uit: Gerti van der Meij, Arjan Koldenhof, Wim van der Meij, Ernst Bolger en Arnold Nijland. Voor meer informatie zie www.kabaal.com

Een andere groep muzikanten die dit jaar een bijdrage leveren aan het openluchtspel is Muziekvereniging Orpheus. Leden van Orpheus steken veel energie in het schrijven van arrangementen en het instuderen van de stukken. Bovendien verleent Orpheus-lid/zangdocente Marloes Kippers bijstand aan acteurs die een stukje zang voor hun rekening nemen i n het stuk.
(Zie ook www.orpheus-bathmen.nl)